+حاوی 74 درصد اتانول

+ 4 لیتری

+ حاوی گلیسیرین (برای حفظ طراوت پوست)

+حاوی اسانس عطری (ماندگار روی دست)